See other templatesתשובות לשאלות רפואיות והלכתיות

ברית מילה - שאלות הלכתיות ורפואיות

מהי החשיבות של הידע ההלכתי והרפואי של המוהל?

כתב המהרי"ל: 'לא יקח מוהל באהבת אדם רק אומן ומוחזק לכך'. לכן, חשוב לקחת איש מקצועי שיודע לבצע את מלאכתו בזריזות ובדיוק ויש לו לפחות הבנה בסיסית בחלק הרפואי הנוגע למילה. אף על פי כן, אין לתת למוהל גוי או חילוני למול את הילד כי יכולה להיות לכך השפעה רוחנית שלילית על הרך הנולד. יתרה מזה, אם יש שני מוהלים מיומנים שומרי תורה ומצוות יעדיף לקחת את הצדיק מביניהם, כפי שכתב הרמ"א בשם האור זרוע: "ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק" (רסד, א).

האם יש בעיה הלכתית לשים חומר מאלחש?

לא, אין עניין הלכתי לצער את התינוק שלא לצורך. מה שכן, כתוב במקורות שיש עניין לבקש מהשם יתברך בקשות בזמן הבכי של התינוק, שכן אנחנו מבצעים את המצווה למרות הקושי שבדבר (גם במצוות אחרות כגון יולדת יש עניין לבקש על הפרט והכלל בזמן הצער).

כשאין מוהל כשר, האם מותר למול ע"י גוי או יהודי מחלל שבת בפרהסיא, ואם נעשה כיצד יש לנהוג?

מלכתחילה אין למול ע"י גוי ומחלל שבת בפרהסיא, אבל אם אין אף אחד שיודע למול אז ההכרח לא יגונה. בדיעבד, אם נימול מילתו מילה ויש המצריכים הטפת דם ברית (רמ"א). בימינו שיש מכוניות ואפשר להביא גם מוהל מרחוק, קשה למצוא מקרה שבו יש היתר לקחת מוהל מחלל שבת בפרהסיא.

איך מחשבים את היום השמיני כאשר נולד בלילה?

על פי התורה היום מתחיל בלילה שנאמר 'ויהי ערב ויהי בוקר'. לכן, תינוק שנולד ביום 'שלישי' בלילה הוא למעשה נולד על פי התורה ביום רביעי, ועל כן מילתו תהיה ביום רביעי.

האם מותר למול בלילה ומה קורה בדיעבד אם נימול בלילה?

לא, המצווה היא למול ביום. בדיעבד, לפי מרן הילד מהול ולא עושים כלום, אלא שהאבא הפסיד את המצווה. לפי הרמ"א, במקרה כזה יהיה צורך להטיף דם ברית.

מה קורה כאשר נולד בבין השמשות (ספק יום ספק לילה) או ספק בין השמשות?

מספק, מחשבים כאילו נולד בלילה. בכל אופן, כדאי להתייעץ עם המוהל מבעוד מועד לגבי קביעת תאריך הברית ובכך למנוע עוגמת נפש מיותרת.

האם תמיד מלים ביום השמיני כאשר התינוק לא חולה?

לא, כאשר לתינוק יש חולי של כל הגוף דוחים את הברית בשבעה ימים מעת לעת (יום מעת לעת=24 שעות). לדוגמא כאשר לתינוק היה חום גבוה ביום שני וירד החום ביום רביעי בשעה 15:00, המילה תתקיים ביום רביעי מ- 15:00 ועד השקיעה. משום כך חשוב מאוד שההורים יידעו את המוהל בכל הפרטים הרפואיים, גם אם זה לא נראה להם רלבנטי.

האם הכרחי מניין בשביל לבצע את ברית המילה?

מלשון מרן מפורש שמנין לא מעכב את המצוה, אלא שהמנין הוא בכלל הידור מצוה ובהחלט יש לו חשיבות. בדומה לכך מנין לא מעכב את מצות תפילה, אבל מפורש בחז"ל שהשם יתברך לא מואס בתפילת רבים (1), אז בוודאי שכל בר דעת יעדיף להתפלל במניין. גם כאן, לכתחילה יש להשתדל להשיג מנין אפילו אם יצטרך לדחות את הברית אחר חצות היום שכן מנין יותר חשוב מזריזין מקדימין למצוות (לרוב הפוסקים). על כל פנים, לא ידחה את הברית עד סמוך לערב שמא תתרחש תקלה ויפסיד מילה בזמנה.

האם מילה דוחה שבת?

צריך שיתקיימו התנאים הבאים כדי שמילה תדחה שבת:
א. לא נולד בניתוח קיסרי.
ב. השבת היא היום השמיני בוודאות.
ג. הכין את מכשירי המילה מבעוד יום שכן מכשירי מילה לא דוחים את שבת (למשל, יהיה אסור לנסוע עם רכב או לחתוך תחבושות כי זה מוגדר כמכשירי מילה).
אם לא מתקיימים כל התנאים הנ"ל דוחים את המילה.
במידה וצפוי חילול שבת של המוזמנים נא לידע אותי, לפעמים דוחים את המילה ולפעמים יש דרכים חלופיות לפתור את הבעיה.

האם עדיף למול את הילד מוקדם בבוקר או לאחר את הברית לצהריים כדי שיספיקו לבוא כל המשפחה וגם יהיה יותר נוכחים בברית?

נסביר תחילה את השאלה. לשון מרן (שו"ע רסב,א) 'וכל היום כשר למילה אלא שזריזין מקדימין למצות ומלין מיד בבוקר'. רואים שיש למול את הילד מוקדם בבוקר מהטעם שזריזין מקדימין למצוות. מצד שני, אם הברית תתקיים בצהריים יהיה יותר אנשים ואז יהיה 'ברב עם הדרת מלך'. אז למעשה שורש השאלה הוא איזה הידור יותר גדול 'זריזין מקדימין למצוות' או 'ברוב עם הדרת מלך'. כתבו הרוב הגדול של הפוסקים שזריזין מקדימין למצוות יותר חשוב, לכן עדיף למול את הילד מוקדם בבוקר. במידה ולא יכול למול מוקדם בבוקר, ישתדל על כל פנים להקדים עד כמה שניתן ולפחות ימול לפני חצות היום.

במידה ואישתו או הסבים והסבתות מתנגדים נמרצות לקיום הברית בבוקר וזה יכול להוביל למצה ומריבה, ידחה את הברית לצהריים וגדול השלום. ואם אירע שנאלץ לדחות את הברית מסיבות מוצדקות לא יתעצב מכך, ויהיו דברי השדי חמד לנגד עיניו: 'כל שאינו מתעצל במצווה ורק מפני איזו סיבה מוכרחת אינו מקדים לעשותה אינו עובר משום הא דזריזין מקדימין'. אף על פי כן, לעיתים לא ברור שתהיה מחלוקת אלא כשיש לחץ משפחתי על הורי הילד לדחות את הברית לצהריים. במקרה כזה ראוי להתייעץ עם תלמיד חכם שיורה להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

בנוסף לפן ההלכתי יש יתרון רפואי מובהק לברית בבוקר שכן עד הלילה יש עוד הרבה זמן להשגיח על הילד ולהיות קשובים לצרכיו. לעומת זאת, ברית אחר הצהריים ביחד עם סעודה שלעיתים נגררת אל תוך הלילה, מתישה את ההורים וקשה להם להשגיח על התינוק במהלך הלילה.

"הוא יברך את האשה היולדת"

מילים לאם

באמצעות הלידה, זוכים האיש והאישה ולהביא נשמה טהורה שתפעל לגילוי שם הקב"ה בעולם, שכן האדם נברא בצלם אלוקים. מאמר חז"ל: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות מהגוף" מקשר בין הורדת נשמות ישראל ובין ביאת המשיח.

להמשך קריאה...לקבלת מידע וייעוץ

שם מלא:
דואר אלקטרוני:
טלפון:

ד"ר יוסף שמש, מוהל מוסמך, מס' רישיון: 0235
לשאלות ייעוץ ובירורים נא לפנות לטל': 054-6482776

ד"ר יוסף שמש - www.milah-tova.com © כל הזכויות שמורות

Joomla templates by Joomlashine