See other templatesתשובות לשאלות רפואיות והלכתיות

מצוות ברית המילה

וגדולה מצווה זו משאר המצוות

בשולחן ערוך כתב מרן: "וגדולה מצווה זו משאר המצוות" (יו"ד רסא' א'), וזה למעשה סיכום הרבה מאמרי חז"ל המדגישים את ערכה וחשיבותה של מצות המילה ומגדילים בשבחה ובחביבותה עד מאד. כגון: "גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו", רבי אומר: גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות" (נדרים לב), "חביבה מילה שנשבע הקב"ה לאברהם שכל מי שהוא מהול אינו יורד לגיהנום" (תנחומא לך לך כ') וכו'.

טעמים למצוות המילה

לפני שנביא טעמים למצוות המילה, ראוי לציין שאין קיום המצווה מותנה כלל בטעמים שכן הקב"ה עילת העילות וסיבת הסיבות והשגתנו בבריאה דומה לתינוק בפני זקן ואף פחות מזה. אף על פי כן, ניתן בכפיפת ראש ונמיכות קומה להתבונן במקור החכמה ע"י המצוות הטובות שנתן לנו, אבל חשוב להדגיש שאנחנו מחוייבים לקיים את המצוות בין אם אנחנו מבין קצת ובין אם אנחנו לא מבינים כלל.

טעמים שונים ניתנו למצווה:

התורה

התורה כותבת 'והיה לאות ברית ביני ובינכם' (בראשית יז' יב') ומסביר ספר החינוך שהקב"ה רצה להבדיל אותנו מהגויים בצורת גופנו כמו שהבדיל אותנו בנפשותינו, ולכן שם לנו 'אות' בבשרנו. גם במדרש 'שכל טוב' הוא מביא שטעם המילה להבדיל אותנו מן הגויים, ושיכרו כולם שזה זרע ברך השם. ועיין עוד ברמב"ם שכתב בטעם השני שהמילה מבדילה את מאמיני הייחוד משאר העולם ולכן אברהם אבינו גדול המאמינים הוא נצטווה על המילה (מורה נבוכים ג' מט').

רבי משה בן מימון (הרמב"ם)

לפי הרמב"ם (שם) טעם המילה נועד להחליש את תאוות המשגל ולהכשיר את הילד לתיקון המידות ולא יהיה שטוף בתאווה המשגל כבהמה.

מדרש

מעשה המילה משלים את האדם ומתקן אותו להיות טוב יותר, ואם תשאל וכי אנחנו יותר חכמים מהבורא יתברך? התשובה שהשם השאיר חיסרון בבריאה כדי שהאדם יכול להשלים את החיסרון, כפי שמובא במדרש (בראשית רבה יא') שהאדם מכין עוגות ועוגיות והם יותר משובחים מהחיטים שגדלות בטבע. כמו כן, גם לתינוק חותכים את הטבור ואף אחד לא טוען שיש להשאיר את חבל הטבור כפי שהשם ברא אותו.

תועלת רפואית

 תועלת רפואית ונביא כאן על קצה המזלג חלק מהתועלת שידועה בספרות הרפואית:
1. מניעת סרטן – הסטטיסטיקות מוכיחות בצורה חד משמעית שסרטן הגיד פוגע רק בבלתי נימולים
(O.G Dodge et al, E.Afr.Med.J., 40:440, 1963 and R.L. Miller and D.L. Snyder, Am.J.Obstet.Genecol., 65:1, 1953)
2. מניעת סרטן צוואר הרחם אצל נשים שבעליהם נימולים (R.Burger and T.H. Guthrie, Pediat., 54:362, 1974). הממצאים הראו שאצל נשים יהודיות שבעליהם נימולים יש פי 20 סיכוי לחלות בסרטן צוואר הרחם.
3. ישנם סיבוכים רפואיים שמופיעים רק בבעלי עורלה כגון: פימוזיס (עורלה הדוקה שגורמת לחסימת דרכי השתן), דלקת העטרה, דלקת העורלה ועוד. הסרת העורלה מונעת לא מעט סיבוכים רפואיים עתידיים.
משום התועלת הרפואית מילת זכרים נחשבת הניתוח השכיח יותר בארה"ב וגם הסטטיסטיקה בקנדה ובאוסטרליה הראתה שכ- 50% נימולים בחודש הראשון לחייהם (J.L. Writh, Am.J.Obstet. Gynecol., 130:236, 1978).

על אף שרוב הרופאים מודים בתועלת הרפואית של ברית המילה, עדיין יש מחלוקת כבר הרבה שנים האם הסטטיסטיקה היא מספיק חמורה ומצדיקה ביצוע ברית מילה לכלל האוכלוסייה. בכל אופן הטעם הרפואי הוא רק נדבך ואף אחד לא מנסה לטעון שהקב"ה ציווה אותנו למול רק מטעמי בריאות. אבל אפשר לטעון הפוך, הקב"ה נותן לנו חוקים ומשפטים שטובים לנו גם רוחנית וגם פיסית והטעמים משלימים אחד את השני.

"הוא יברך את האשה היולדת"

מילים לאם

באמצעות הלידה, זוכים האיש והאישה ולהביא נשמה טהורה שתפעל לגילוי שם הקב"ה בעולם, שכן האדם נברא בצלם אלוקים. מאמר חז"ל: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות מהגוף" מקשר בין הורדת נשמות ישראל ובין ביאת המשיח.

להמשך קריאה...לקבלת מידע וייעוץ

שם מלא:
דואר אלקטרוני:
טלפון:

ד"ר יוסף שמש, מוהל מוסמך, מס' רישיון: 0235
לשאלות ייעוץ ובירורים נא לפנות לטל': 054-6482776

ד"ר יוסף שמש - www.milah-tova.com © כל הזכויות שמורות

Joomla templates by Joomlashine