See other templatesתשובות לשאלות רפואיות והלכתיות

מזל טוב! בן בא לנו..

הגמרא מציינת שיש 3 שותפים באדם: הקב"ה אביו ואמו. מעבר לשותפות הפיסית ישנה גם שותפות רוחנית, כאשר מכניסים את הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו.

כתמורה לקיום המילה, השם יתברך מבטיח לאברהם אבינו ברית לעולמי עד, ובנך היקר הוא עוד חוליה חשובה בשרשרת ההיסטורית של העם היהודי לדורותיו.

הנכם מוזמנים לעיין באתר וללמוד על מצווה חשובה זו.

"וגדולה מצווה זו משאר המצוות"

טקס ברית המילה

בשולחן ערוך נכתב "וגדולה מצווה זו משאר המצוות" (יו"ד רסא' א'), וזה למעשה סיכום של רבים ממאמרי חז"ל המדגישים את חשיבותה של מצוות המילה ומגדילים בשבחה. רבי אומר: גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות" (נדרים לב).

להמשך קריאה...

"הוא יברך את האישה היולדת"

מילים לאם

באמצעות הלידה, זוכים האיש והאישה ולהביא נשמה טהורה שתפעל לגילוי שם הקב"ה בעולם, שכן האדם נברא בצלם אלוקים. מאמר חז"ל: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות מהגוף" מקשר בין הורדת נשמות ישראל ובין ביאת המשיח.

להמשך קריאה...

שאלות הלכתיות ורפואיות

כתב המהרי"ל: 'לא ייקח מוהל באהבת אדם רק אומן ומוחזק לכך'.

לפיכך, חשוב לקחת אדם מקצועי ומיומן היודע לבצע את מלאכתו בזריזות ובדייקנות ויש לו, לכל הפחות, הבנה רפואית בסיסית בחלק הנוגע למילה. 

להמשך קריאה...

ד"ר יוסף שמש, מוהל מוסמך, מס' רישיון: 0235
לשאלות ייעוץ ובירורים נא לפנות לטל': 054-6482776

ד"ר יוסף שמש - www.milah-tova.com © כל הזכויות שמורות

Joomla templates by Joomlashine